सा. विवेकचे ऑनलाइन वर्गणीदार होण्यासाठी

Hindustan Prakashan Sanstha
Bank Of Maharashtra
Branch : Prabhadevi
A/C No. 20109800154
IFSC Code : MAHB0000318
(ग्राहकांनी आपले पैसे जामा केल्यानंतर आपण विवेकमध्ये 27810235/36 नंबर किंवा 9594961839 फोन करावा...)

वर्गणीदार होण्यासाठी संपर्क
मुख्य कार्यालय 5/12, कामत औद्योगिक वसाहत,
396 स्वा. वीर सावरकर मार्ग
, प्रभादेवी, मुंबई-25.
2422 1440,2422 5639.
फॅक्स :2436 3756
प्रशासकीय कार्यालय विवेक भवन (कृष्णा रिजन्सी),
12 वा मजला, प्लॉट क्र. 40,
सेक्टर क्र. 30, सानपाडा (प.),
नवी मुंबई-400 705.
27810235/36.
फॅक्स:27810237
विभागीय कार्यालय पुण 020-24481392,
देवगिरी 0240-2487711,
रत्नागिरी 9594961848,
गोवा 9892467393,
जळगाव व नाशिक 9594961852