सा. विवेकचे ऑनलाइन वर्गणीदार होण्यासाठी

सा. विवेक आपणास घरपोच हवा असेल तर
वार्षिक वर्गणी 600
त्रैवार्षिक वर्गणी 1600
पंचवार्षिक वर्गणी 2600
परदेशी वार्षिक वर्गणी 5000
तसेच प्रत्येक आठवडयाच्या अंकाची किंमत 12 रु. आहे.
     
त्रैमासिक वैद्यराज आपणास घरपोच हवा असेल तर.
वार्षिक वर्गणी 100
त्रैवार्षिक वर्गणी 325
पंचवार्षिक वर्गणी 550
त्रैमासिक वैद्यराज एका अंकाची किंमत 25 रूपये आहे.
     
त्रैमासिक ज्येष्ठपर्व आपणास घरपोच हवा असेल तर.
वार्षिक वर्गणी 100
त्रैवार्षिक वर्गणी 275
पंचवार्षिक वर्गणी 450
त्रैमासिक ज्येष्ठपर्व एका अंकाची किंमत 20 रूपये आहे.
     
वर्गणीदार होण्यासाठी संपर्क
मुख्य कार्यालय 5/12, कामत औद्योगिक वसाहत,
396 स्वा. वीर सावरकर मार्ग
, प्रभादेवी, मुंबई-25.
2422 1440,2422 5639.
फॅक्स :2436 3756
प्रशासकीय कार्यालय विवेक भवन (कृष्णा रिजन्सी),
12 वा मजला, प्लॉट क्र. 40,
सेक्टर क्र. 30, सानपाडा (प.),
नवी मुंबई-400 705.
27810235/36.
फॅक्स:27810237
विभागीय कार्यालय पुण 020-24481392,
देवगिरी 0240-2487711,
रत्नागिरी 9594961848,
गोवा 9892467393,
जळगाव व नाशिक 9594961852